Spada Capital

Spada Capital AB

Sulitelmavägen 23

167 35 Bromma

 

Kontakta oss för rådgivning.

info@spadacapital.se

Claes Lagergren

 

Gedigen erfarenhet av riskkapital förvaltning.

claes.lagergren@spadacapital.se

Patrick Lindwall

 

Lång erfarenhet av affärsutveckling och fastighetsutveckling.

patrick.lindwall@spadacapital.se

Spada Capital

Er partner vid tillväxt.

 

Spada Capital är ett holdingbolag som investerar i nordiska entreprenörsbolag som befinner sig i tillväxt. Affärsidén är att skapa långsiktig god avkastning till aktieägarna genom att vara en aktiv investerare och ägare som arbetar för finansiell och industriell värdeökning i portföljbolagen. Vi bidrar med erfarenhet, kunskap samt ett unikt nätverk av kompetenser och affärskontakter.

 

Spada Capital söker i daxläget nya företag att vara partner med i tillväxt.

 

Nyheter

 

Spada Capital har förvärvat samtliga aktier i Bright Water Fish Sweden AB. www.brightwaterfish.se

 

Spada Capital

Vår affärsmodell.

 

Spada Capital baserar sina investeringar på en väl genomförd analys, varefter vi kommer med åtgärdsförslag för att göra affären ännu mer attraktiv. Under genomförande fasen är vi med som partner och gör kontinuerlig uppföljning för att uppnå målet.

 

  • Analys
  • Åtgärdsförslag
  • Genomförande
  • Uppföljning