Spada Fastigheter

Claes Lagergren

 

Gedigen erfarenhet av riskkapital förvaltning.

claes.lagergren@spadacapital.se

Patrick Lindwall

 

Lång erfarenhet av affärsutveckling och fastighetsutveckling.

patrick.lindwall@spadacapital.se

Spada Capital AB

Sulitelmavägen 23

167 35 Bromma

 

Kontakta oss för rådgivning.

info@spadacapital.se

Spada Fastigheter

Er partner vid tillväxt.

 

Spada Fastigheter bistår med kunskap och nätverk vid exploatering av markområden. Personer knutna till Spada Fastigheter bidrar med sina erfarenhet och kunskap avseende exploatering av privatägda fastigheter. Söker ni en partner som kan driva ert projekt i hamn, så är Spada Fastigheter partnern för Er.

 

Spada Capital kan förmedla kapital till projektet i flera olika skeden beroende på projektets behov.

 

Spada Fastigheter söker i daxläget nya markanvisningar i Stockholmsområdet.

 

 

Samarbeten

 

Spada fastigheter har inlett ett samarbete med Svenska Sjöstäder AB gällande projektledning och kapitalisering av en framtida exploatering i Trosa kommun.

www.svenskasjostader.se

Spada Capital

Vår affärsmodell.

 

Spada Capital baserar sina investeringar på en väl genomförd analys, varefter vi kommer med åtgärdsförslag för att göra affären ännu mer attraktiv. Under genomförande fasen är vi med som partner och gör kontinuerlig uppföljning för att uppnå målet.

 

  • Analys
  • Åtgärdsförslag
  • Genomförande
  • Uppföljning